Jdi na obsah Jdi na menu
 


<bgsound src="/file/44/king-of-the-road.wav" loop="infinite">

Usnesení z členské schůze KČT HK

13. 2. 2019

 

Usnesení

členské schůze KČT, odboru HK z.s., konané dne 18. 01. 2019 v Hostinec u Švagerků

 

Po projednání přednesených zpráv a návrhů členská schůze :

 

1)  Schvaluje:

     a) program členské schůze

     b) zprávu o plnění usnesení členské schůze konané dne 19.01.2018

     c) zprávy členů výboru odboru o činnosti za rok 2018

     d) zprávu o hospodaření za rok 2018 včetně účetní uzávěrky

     e) návrh rozpočtu odboru na rok 2019

     f) plán činnosti odboru na rok 2019 

     g) zprávu kontrolní komise

     h) delegáty na oblastní konferenci - p. Lecnar a p.Komárek

     ch) výši členských příspěvků pro odbor na rok 2020 beze změny ve výši 200,- Kč

 

2)  Volí:

     a) mandátovou a návrhovou komisi ve složení:

         mandátová - pí. Čandová a pí Bártová Vl.

         návrhová - p. Štěpánek a  pí. Martínková

 

3) Ukládá výboru odboru:

     a) projednat připomínky a návrhy z diskuse

     b) uveřejnit na webových stránkách odboru HK informaci o průběhu členské schůze -  usnesení

 

 

V Hradci Králové  18.01.2019

 

 

 

 

                    Jiří Lecnar                                                                                                       Ivan Komárek

předseda KČT, odbor Hradec Králové z. s                                                   místopředseda KČT, odbor Hradec Králové z.s

Vytisknout

 

Náhledy fotografií ze složky Valná hromada 2019