Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z historie

     První pokus o založení KČT v Hradci Králové proběhl v roce 1895, pro nevelký zájem a nepochopení ze strany občanů byla činnost po dvou letech ukončena.

     Dne 9. května 1911 zorganizoval Karel S. Kašpar ustavující schůzi odboru KČT, a to formou přednášky místopředsedy KČT prof. Dr. Jiřího Gutha-Jarkovského o významu turistiky pro český veřejný život a poznání krás naší vlasti. Po jeho přednášce, na kterou byli kromě obecné pozvánky zvlášť přizvání všichni významní občané města, došlo k formálnímu ustavení hradeckého odboru KČT. Odbor si vytknul jako hlavní cíl seznamovat širokou veřejnost s krásami a památkami Hradecka a s historií i památkami města samého. Zvláštní důraz byl kladen na rozvoj turistiky v nedalekých Orlických horách, které zatím  stály mimo zájem českých turistů.

     Již v čase založení se do odboru přihlásilo na 80 zájemců. První výlet odboru se uskutečnil 25. února 1911, trasa vedla z Opočna přes Přepychy, Dříznu a Křivice do Týniště nad Orlicí.

     Do vypuknutí války zaměřil odbor svou pozornost jednak na organizování výletů, jednak na zpřístupnění Orlických hor turistům, snažil se vybudovat turistickou chatu na Suchém vrchu při jižním okraji Orlických hor. Záměr hradeckého odboru se však podařilo realizovat až po 15 letech odboru KČT v Jablonném n. O., který postavil na Suchém vrchu Kramářovu chatu s rozhlednou.

     Prvním předsedou byl zvolen pan Jindřich Tomášek. Po půl roce, kdy byl pan Tomášek služebně přeložen do Mladé Boleslavi, zvolili členové na jeho místo dosavadního jednatele pana Karla Slavomila Kašpara.

                                                 Počet členů odboru
                                    ----------------------------------------
                                                1911                  114
                                                1913                  130
                                                1918                    87
                                                1920                     ?
                                                1935                1064
                                   -----------------------------------------
     První desetiletí samostatného Československa přineslo největší rozmach činnosti odboru. Pod předsednictvím K. Kašpara a za jednatelství Josefa V. B. Pilnáčka (od r. 1922 první místopředseda) pomáhal zakládat odbory KČST v Podorličí. Současně se zasloužil, a to díky iniciativě svého předsedy, o organizační ustavení župy KČST Orlické, zahrnující území Hradecka, Podorličí a Orlických hor.

     V duchu svého programu pokračoval odbor ve svém úsilí - zpřístupňování Orlických hor. S ohledem na nové podmínky zaměřil svou pozornost na možnost postavení české turistické chaty přímo ve střední části hlavního hřebene. Úsilí čelných představitelů odboru bylo završeno 27. září 1925 slavnostním otevřením turistické chaty na vrcholu Šerlichu, pojmenované na počest prvního prezidenta republiky Masarykovou chatou. Velkým uznáním práce hradeckého odboru bylo jeho pověření zajištěním konání Valné hromady ústředí KČST v květnu 1927.

     Značkařská aktivita se rozvinula až od roku 1922, kdy byla odborem vytyčena modrá značka z Hradce Králové do Borohrádku, odkud pokračovalo modré značení až do Orlických hor k Masarykově chatě. Současně byla vyznačena červená značka, vedoucí z Hradce Králové přes Třebechovice pod Orebem do centrální části Orlických hor opět k Masarykově chatě.

     Dále byly vyznačeny turistické trasy v hradeckých lesích, cesta na Kunětickou horu a stezky v areálu bojiště z prusko-rakouské války v roce 1866. Všechny tyto cesty tvoří dodnes základ sítě turistických tras na Hradecku.

     Zájem o zpřístupnění Orlických hor neskončil otevřením Masarykovy chaty. Odbor kupuje hostinec "Ve Mlýně" v osadě Čihák (500 m jihovýchodně od Zemské brány) a přestavuje jej na další turistickou chatu.

     Poslední akvizici odboru určenou k turistickému ubytování bylo r. 1935 zakoupení chaty na Adamově vrchu v sousedních Českých Petrovicích. Na počest dlouhodobého předsedy byla pojmenována Kašparovou chatou.

     Činnost odboru, zpočátku zaměřená převážně jen na letní turistické aktivity, se rozšířila i na zimní období. Na pokyn ústředí  KČST se v r. 1929 ustavil Lyžařský a sáňkařský kroužek odboru, valnou hromadou odboru, r. 1931 přejmenovaný na Lyžaři KČST, odbor Hradec Králové. Při své činnosti úzce spolupracoval se Ski klubem Hradec Králové.
Velkým úspěchem bylo uspořádání celostátního závodu lyžařských hlídek KČST na okruhu u Masarykovy chaty v únoru 1934.

     Hradecký odbor KČST dbal o propagaci regionu, v němž působil. Jeho nákladem, podpořeným finanční spoluúčasti  ČSD, vytvořil hradecký člen Klubu František Mařatka pro halu nově postaveného nádraží velkou plastickou mapu Orlických hor  a Kralického Sněžníku. Členové odboru rovněž uplatňovali své místní i širší znalosti při popisu a propagaci historických památek města a jeho okolí. Úsilím a přičiněním  členů hradeckého odboru byly vydávány turistické mapy, průvodce, pohlednice a propagační tiskoviny.

     Druhá polovina 30. let 20. století byla v historii odboru dobou nejvyššího rozmachu činnosti i stále vzrůstajícího významu. Prestiž v politickém životě města Hradec Králové se projevila nejen v přijetí čestného členství  KČST, odboru Hradec Králové, některými významnými představiteli tehdejšího veřejného života (např. starostové města JUDr. Ulrich,  J. V. B. Pilnáček), ale i ve vzrůstajícím počtu členů odboru, přičemž historicky nejvyššího počtu členů dosáhl odbor v polovině 30. let 20. století.

Čtěte více ... (Sborník k výročí 100 let KČT v Hradci Králové, autor Václav Hovorka)

 

Příspěvky

7. 4. 2008

Karel Slavomil Kašpar

Vůdčí postava Klubu českých turistů v Hradci Králové, Karel Slavomil Kašpar, se narodil 5. května 1876 v Českém Meziříčí. Svůj největší zájem a aktivitu věnoval rozvoji a propagaci turistiky a její celostátní české organizaci - Klubu českých turistů. Roku 1911 spoluzakládal odbor KČT v Hradci Králové a zůstal mu věrný po celý svůj život.

 
Čtěte více ...

7. 4. 2008

JUDr. František Ulrich

JUDr. František Ulrich pocházel z rodiny učitele, pozdějšího ředitele nižšího gymnázia. Narodil se 6. února 1859 v Hradci Králové a po ukončení základní školní docházky a maturitě na hradeckém gymnáziu absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Krátké období úspěšného advokáta vystřídala celoživotní služba svému rodnému městu.

 
Čtěte více ...

7. 4. 2008

Josef Václav Bohuslav Pilnáček

Úspěšný podnikatel a veřejný činitel. Významně se angažoval v činnosti KČT. Nedlouho po založení hradeckého odboru se stal jeho jednatelem a tuto funkci zastával osm let. Protože si byl vědom potřeby českých turistických základen v Orlických horách, umožňoval svými velkorysými finančními podporami postavení Masarykovy chaty. Jeho finančním dotacím se těšily i aktivity hradeckého odboru na Čiháku a v Českých Petrovicích. Za své zásluhy o turistiku byl 27. března 1931 jmenován čestným členem hradeckého odboru.

 
Čtěte více ...

7. 4. 2008

Ing. Vladimír Stárek

S jeho jménem je nerozlučně spjat jeden z nejznámějších českých lyžařských přejezdů (Jeseníky - Orlické hory) a rozvoj lyžařské turistiky a lyžování ve východních Čechách.

 
Čtěte více ...

7. 4. 2008

Robert Hladil

Robert Hladil byl laureátem ceny Města Hradec Králové "Primus inter pares" a nositelem odznaku Vojty Náprstka.

 
Čtěte více ...

24. 4. 2015

RNDr. Václav Hovorka

Předseda KČT, odboru Hradec Králové v letech 1996 až 2015
Jako absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor geografie, působil dvanáct let v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích. Později pracoval ve vedoucích funkcích na hradeckém Magistrátu a v energetice.
V KČT vedl dlouhodobě nejen hradecký odbor, ale také celou královéhradeckou oblast.

 
Čtěte více ...